grupy interwencyjne

Wsparciem monitoringu systemów alarmowych są posiadane przez naszą firmę uzbrojone Grupy Interwencyjne, działające na obszarze objętym naszym monitoringiem.

Grupy Interwencyjne funkcjonujące całodobowo - mają za zadanie podejmowanie natychmiastowych reakcji na sygnały otrzymane z Centrum Monitorowania Alarmów w związku z zaistnieniem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności:

  • bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób,
  • kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku,
  • prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane,
  • prób utrudnienia funkcjonowania chronionych obiektów,
  • innych działań kontrolno – patrolowych.


Grupy Interwencyjne tak samo jak pozostali pracownicy ochrony podlegają Ustawie o ochronie osób i mienia z 22 lipca 1997r. Do grup interwencyjnych kierowani są przez naszą firmę specjalnie wyselekcjonowani pracownicy, posiadający licencję pracowników ochrony fizycznej oraz cyklicznie przechodzący specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony osób i mienia, pomocy medycznej czy doskonalenia strzeleckiego.

Pracownicy Grup interwencyjnych są jednolicie umundurowani w jednoczęściowe kombinezony bojowe oraz uzbrojeni w broń palną, środki przymusu bezpośredniego w tym min. pałki wielofunkcyjne typy tonfa, kajdanki i miotacze gazu. Uzupełnieniem wyposażenia pracowników ochrony są: kamizelki kuloodporne, środki łączności (radiotelefony, telefon komórkowy), ręczny wykrywacz metalu, zestawy pierwszej pomocy, latarki, identyfikatory i inne.

Grupy interwencyjne poruszają się jednolicie oznakowanymi samochodami z logo naszej firmy.

W ramach realizowanych przez nasza firmę zadań, korzystamy również z podwykonawstwa i usług Grup Interwencyjnych zaprzyjaźnionych z nami agencji ochrony.