KONTAKT

Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k.

Adres siedziby
Telefon E-mail
02-092 Warszawa
Żwirki i Wigury 24
mazowieckie
Polska
+48 22 390 43 04 sgsk@sat-guard.pl
Biuro handlowe
00-195 Warszawa
Słomińskiego 17 lok. 42
mazowieckie
Polska
Klauzula informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej
w Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz realizacji usług zleconych drogą mailową lub telefonicznie. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę.
Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Dane kontaktowe administratora danych:
Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k., e-mail: sgsk@sat-guard.pl
tel: (22) 390 43 04. ul. Żwirki i Wigury 24, 02-092 Warszawa
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@sat-guard.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY