monitoring

Monitoring sygnałów alarmowych jest realizowany bezpośrednio przez nasze Centrum Monitorowania Alarmów. Sygnały alarmowe przesyłane są za pośrednictwem GSM, GPRS oraz po liniach komutowanych.

Stosowane kombinacje tych systemów pozwalają nam na ciągłe monitorowanie obiektów bez względu na występujące np. chwilowo awarie sieci energetycznych lub inne awarie systemów lokalnych.

Wszystkie obsługiwane przez naszą firmę obiekty, automatycznie zostają włączone do naszego Centrum Monitoringu z powiadomieniem Grupy Interwencyjnej, która dociera do zagrożonego obiektu w czasie od 5 do 15 minut.