ochrona mienia

Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k. oferuje usługi ochrony fizycznej stałej obiektów mającej na celu utrzymanie ładu i spokoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom.

Posiadamy długoletnie doświadczenie i zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W ramach realizowanych usług Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k. zapewnia systemy kontroli dokonywanych obchodów przez pracowników wraz z czasem rozpoczęcia i zakończenia służby. Ubiór firmowy pracowników ochrony jest jednolity, odpowiedni do wymagań oraz struktury chronionego obiektu. Pracownicy ochrony są wyposażeni w środki łączności /posiadamy własne pasmo częstotliwości przydzielone przez URTiP/, środki przymusu /tonfa, gaz, kajdanki, broń palna/. Wszystkie chronione przez nas obiekty są jednolicie oznakowane.

Ochrona obiektów jest prowadzona na podstawie autorskiego programu w systemach: wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Program jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektów oraz indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Specjaliści opracowują plany ochrony każdego chronionego przez nas obiektu uwzględniając zagrożenia techniczne, naturalne oraz wynikające z działalności ludzkiej, zwiększając przez to efektywności poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Polityka bezpieczeństwa przyjęta przez naszą firmę uwzględnia maksymalne wykorzystanie czynnika ludzkiego oraz technicznego w przeciwdziałaniu powstawaniu zagrożenia bądź usuwania go w sposób skuteczny bez ingerencji w wewnętrzny system działania chronionego obiektu.

Sat-Guard Security Sp. z o.o. Sp. k. zapewnia:

  • całodobowe, stałe posterunki pracowników ochrony,
  • kontrolę wejścia i wyjścia z chronionego obiektu wraz z prowadzoną ewidencją,
  • ewidencję, wydawanie, przyjmowanie oraz dozór nad powierzonymi kluczami,
  • nie dopuszczanie na chroniony obiekt osób nieupoważnionych lub mogących stwarzać zagrożenie,
  • stałe, cykliczne obchody obiektu,
  • obsługę recepcji – dozór recepcji,
  • kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających,
  • kontrolę ruchu osobowego,
  • patrole piesze, pozwalające na dozorowanie parkingu oraz mienia zewnętrznego firmy.W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub zakłócenia pracy obiektu, nasi pracownicy chroniący obiekt usuną je samodzielnie bądź z pomocą jednostek naszej agencji.

System pracy jest dozorowany przez inspektorów nadzoru, dokonujących kontrolę wielokrotnie w ciągu doby.

Chronimy obiekty znajdujące się na liście wojewody.