zabezpieczenie techniczne

Naszą profesjonalną wiedzę i wieloletnie doświadczenia uzupełniają formalne uprawnienia do projektowania, instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych wszystkich klas (SA1-SA4). Legitymujemy się zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, uzyskanymi od producentów / dystrybutorów urządzeń i systemów alarmowych.

Działamy w oparciu o koncesję MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Ramy naszej działalności projektowej obejmują:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu,
  • dozorowe i obserwacyjne systemy wizyjne (CCTV),
  • systemy sygnalizacji pożaru i ich wspomaganie,
  • systemy kontroli dostępu i przepływu osób,
  • systemy monitorowania alarmowego,
  • inne.